Symmetrical Job
Wynagrodzenie

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Termin wypłaty wynagrodzenia jest określony w umowie lub na karcie zleceniobiorcy (w zależności od rodzaju zlecenia).

Zgodnie z art. 17 pkt.4 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Wynagrodzenie jest wypłacane w formie przelewu na wskazany przez pracownika/zleceniobiorcę rachunek bankowy.

Wynagrodzenie netto zależy od formy zatrudnienia (umowy zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę tymczasową, umowa o pracę) oraz w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie od statusu zleceniobiorcy (uczeń/student, zus, zdrowotny).

Zgodnie z naszą umową: podstawą wypłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Zleceniobiorcę/Wykonawcę, w sposób uzgodniony przez Strony, KARTY ZLECENIOBIORCY/WYKONAWCY, najpóźniej pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dane rozliczenie dotyczy.

Warunkiem terminowej wypłaty wynagrodzenia jest także dostarczenie przez Zleceniobiorcę/Wykonawcę dokumentów niezbędnych do jego rozliczenia, w szczególności: podpisanej umowy, dokumentów poświadczających status ubezpieczeniowy oraz informacji o numerze rachunku bankowego, najpóźniej na 5 dni przed przewidywanym terminem wypłaty wynagrodzenia. Uchybienia powyższemu terminowi powodować mogą stosowne i adekwatne opóźnienia w realizacji wypłaty wynagrodzenia ze strony Zleceniodawcy/Zamawiającego.

Wynagrodzenia są wypłacane wyłącznie w formie przelewu.

Informacje na temat stawek wynagrodzenia, a także miejsca wykonywania zlecenia znajdziesz na Koncie Pracownika - w zakładce Grafiki (aby uzyskać dostęp, niezbędne jest zalogowanie się).
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.