Symmetrical Job
Urząd Pracy

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Przepisy w tej kwesti są jednoznaczne. Podjęcie pracy (nawet na 1 dzień) nakłada na bezrobotnych obowiązek wyrejestrowania się z urzędu pracy.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zniosła obowiązek informowania przez pracodawcę urzędu pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej. Ten obowiązek podtrzymano jedynie wobec bezrobotnego, który wciąż jest zobowiązany zgłosić urzędowi pracy swoje zatrudnienie.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy ma obowiązek poinformować urząd w ciągu siedmiu dni kalendarzowych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło), rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego i wyrejestrować się z rejestru osób bezrobotnych. Może również w każdej chwili dobrowolnie zrezygnować z rejestracji w urzędzie.

Procedura wyrejestrowania z Powiatowego Urzędu Pracy zależy od preferencji danego urzędu. Jest kilka możliwości zgłoszenia wyrejestrowania:
- złożenie oświadczenia o wyrejestrowaniu i dołączenie do niego stosownego dokumentu podającego przyczynę wyrejestrowania, np. umowy o pracę, wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
- złożenie oświadczenia o wyrejestrowaniu z podaniem powodu rezygnacji z rejestracji bez dołączania dodatkowych dokumentów.

Wymienione wyżej dokumenty mogą być dostarczone w różny sposób do urzędu:
- osobiście,
- za pośrednictwem osoby trzeciej,
- drogą pocztową,
- za pomocą faksu,
- e-mailem (stosowne dokumenty muszą wówczas zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną).

W zależności od ustaleń powiatowego urzędu pracy wyrejestrowanie następuje według jednej z wyżej wymienionych zasad. Należy dowiedzieć się w swoim urzędzie pracy, jak wygląda procedura wykreślenia z rejestru osób bezrobotnych.
WAŻNE: Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33 ust. 4 pkt 6, art. 74).
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.