Symmetrical Job
Współpraca

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Przy zatrudnieniu na umowę cywilnoprawną dni wolne nie są płatne, przy zatrudnieniu na umowę o pracę tymczasową (to jest na umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy) dni wolne wliczają się do wymiaru czasu pracy, tak więc są płatne.

Zwolnienia lekarskie osób zatrudnionych na umowę zlecenia są płatne tylko jeśli osoba ta podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne i złożyła wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zasadniczo zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (zleceniobiorcy opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie).

W przypadku zleceniobiorców, którzy mają opłacane dobrowolne chorobowe za dni nieobecności w pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy po upływie okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni.
Do okresu wyczekiwania na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania mają osoby, które:
- są absolwentami szkół lub szkół wyższych i przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- u których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy.

W przypadku przeprowadzki do innego miasta i chęci podtrzymania współpracy z nami, istnieją dwa możliwe rozwiązania:

1. zachęcamy do zgłoszenia swojej dostępności na nowym miejscu w odpowiednim oddziale regionalnym lub

2. zgłoszenie chęci podtrzymania współpracy w dotychczasowym oddziale regionalnym, który już we własnym zakresie przekaże informacje do odpowiedniego oddziału regionalnego.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.