Symmetrical Job
Zaświadczenia

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można wysłać bezpośrednio z KONTA PRACOWNIKA lub pobrać z zakładki ZAŚWIADCZENIA. Tam też znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedury wystawiania zaświadczeń.

Jeżeli wnioskujący zaznaczy taką dyspozycję, zaświadczenie po uprzedniej akceptacji zostanie wysyłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.

Do 7 dni roboczych.

Tak, istnieje taka możliwość. W tym celu należy podać pełną nazwę instytucji, adres oraz e-mail lub fax

Zaświadczenia o dochodach są wystawiane w terminie do 7 dni roboczych, pod warunkiem, że wynagrodzenie, które wypłaciliśmy, zostało zaksięgowane. Natomiast RMUA może zostać przygotowane dopiero po 15 dniu miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Konsultanci w Biurach Regionalnych nie mają dostępu do programu kadrowo-płacowego, w którym są rozliczane i księgowane wynagrodzenia Zleceniobiorców.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca przystępuje na swój wniosek. We wniosku zleceniobiorca może podać datę, od której chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ale jeszcze ważniejszy jest termin złożenia wniosku w tej sprawie. Zleceniodawca, czyli płatnik składek, musi zgłosić zleceniobiorcę w ZUS do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Ma na to 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zlecenia. Jeśli do tego czasu otrzyma wniosek zleceniobiorcy o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, to zdąży to ująć w zgłoszeniu ZUS ZUA. Wtedy zleceniobiorca będzie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem od dnia, który wskazał we wniosku. Jeśli natomiast zleceniobiorca złoży płatnikowi wniosek dopiero po upływie 7 dni to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie go obejmować od daty dokonania zgłoszenia do ZUS przez płatnika składek (art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Data początkowa objęcia ubezpieczeniem chorobowym może mieć niemałe znaczenie z uwagi na tzw. okres wyczekiwania (szczegóły w pytaniu „czy zwolnienia zleceniobiorców są płatne”)

Uwaga! Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia mogą przystąpić wyłącznie osoby, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalne i rentowe).
Wnioski można przesyłać w treści e-maila, na adres pracownicy@jobmangroup.pl lub w formie papierowej na adres Centrali w Krakowie (Jobman Group Sp. z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków) z uwzględnieniem następujących informacji:

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.