Symmetrical Job
PITy

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przekazywana jest przez Jobman Group w formie elektronicznej po zakończeniu roku kalendarzowego, do ostatniego dnia lutego roku następującego.
O możliwości pobrania deklaracji PIT poinformujemy pracowników po jego przygotowaniu, poprzez wiadomość e-mail, wiadomość sms oraz poprzez konto pracownika (zakładka PIT-11).

Jobman Group dostarcza deklaracje PIT-11 i raporty RMUA WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, poprzez platformę PobierzPIT.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2011 roku, umieszczenie przez Jobman Group informacji rocznej PIT-11 na platformie PobierzPIT i powiadomienie podatników za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości sms, jest spełnieniem obowiązku płatnika odnośnie przekazania podatnikowi informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Ponadto, zawierając umowę z Jobman Group, pracownik wyraża zgodę na otrzymanie rocznego obliczenia podatku (m.in. PIT-11), o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), informacji zawartych w raportach, o których mowa w art. 41 ust. 1-6 (RMUA) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 205 poz. 1585), zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, i w terminach przewidzianych powołanymi przepisami.

Deklaracja przesyłana jest w formie pliku .pdf, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracja PIT-11 w formie elektronicznej posiada taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej.

Jeżeli zlecenie świadczone było w grudniu zeszłego roku, a zgodnie z zapisami w umowie "okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy" - oznacza to, iż wynagrodzenie za wykonywaną pracę zostało wypłacone w styczniu kolejnego roku.
Tym samym, w związku z wypłaconym wynagrodzeniem, deklaracja PIT-11 zostanie przekazana w formie elektronicznej po zakończeniu kolejnego roku kalendarzowego, do ostatniego dnia lutego.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.