Symmetrical Job
NIEOBECNOŚĆ (odstąpienie od wykonania zlecenia)

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Rezygnację z danego dnia/terminu wykonania zlecenia należy zgłosić z minimum 48-godzinnym, a w przypadku sieci Rossmann 72-godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno być przesłane do oddziału firmy w dni robocze w godzinach 9.00 do 17.00.

Rezygnację można składać wyłącznie za pomocą Konta pracownika przez zakładkę "Karta i grafik":

Karta i grafik -> przyszły -> zaznacz zmiany, z których chcesz zrezygnować -> przejdź do rezygnacji z zaznaczonych zmian.

Od dnia 1.02.2022 r. jest to jedyna możliwość składania rezygnacji ze zmian.

W zgłoszeniu należy podać datę (dzień/dni, z których rezygnuje Zleceniobiorca) i potwierdzić przesłanie rezygnacji ze zmian.

Za niedochowanie terminu rezygnacji z wykonania zlecenia mogą grozić kary umowne. Szczegóły znajdziesz w załączniku do umowy: „Zasady kary umownej z tytułu niezachowania terminu zgłaszania rezygnacji z grafiku”.

UWAGA! Wysłanie rezygnacji nie powoduje automatycznego wypisania z terminu, a jedynie przesłanie informacji do naszego konsultanta. Po zatwierdzeniu rezygnacji przez konsultanta otrzymasz od nas informację potwierdzającą wypisanie z grafiku.

Rezygnację z danego dnia/terminu wykonania zlecenia należy zgłosić z minimum 48-godzinnym, a w przypadku sieci Rossmann 72-godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno być przesłane do oddziału firmy w dni robocze w godzinach 9.00 do 17.00. Brak niedochowania wskazanego terminu uprawnia Jobman Group do naliczenia kary umownej.

Szczegóły jej naliczania są określone w załączniku do umowy: „Zasady kary umownej z tytułu niezachowania terminu zgłaszania rezygnacji z grafiku”.

Rezygnację z danego dnia/terminu wykonania zlecenia należy zgłosić z minimum 48-godzinnym, a w przypadku sieci Rossmann 72-godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno być przesłane do oddziału firmy w dni robocze w godzinach 9.00 do 17.00.

Niedochowanie tego terminu, lub całkowity brak informacji o rezygnacji z wykonywania zlecenia, uprawnia Jobman Group do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w załączniku do umowy: „Zasady kary umownej z tytułu niezachowania terminu zgłaszania rezygnacji z grafiku”.

Tak. Jobman Group może odstąpić od nałożenia kary umownej lub usunąć nałożoną już karę, pod warunkiem że Zleceniobiorca usprawiedliwi powód niezachowania 48-godzinnego, a w przypadku sieci Rossmann 72-godzinnego terminu zgłoszenia rezygnacji i potwierdzi to stosownym dokumentem. Przedstawienie wspomnianego dokumentu możliwe jest do 5 dni kalendarzowych od daty absencji w planowanym dniu świadczenia usługi.

Za niedochowanie terminu rezygnacji z wykonania zlecenia mogą grozić kary umowne.

Szczegóły znajdziesz w załączniku do umowy: „Zasady kary umownej z tytułu niezachowania terminu zgłaszania rezygnacji z grafiku”.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.