Symmetrical Job
KARY UMOWNE (zasady naliczania kar, anulowanie kar)

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Rezygnację z danego dnia/terminu wykonania zlecenia należy zgłosić z minimum 48-godzinnym, a w przypadku sieci Rossmann 72-godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno być przesłane do oddziału firmy w dni robocze w godzinach 9.00 do 17.00.

Niedochowanie tego terminu, lub całkowity brak informacji o rezygnacji z wykonywania zlecenia, uprawnia Jobman Group do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w załączniku do umowy: „Zasady kary umownej z tytułu niezachowania terminu zgłaszania rezygnacji z grafiku”.

Tak. Jobman Group może odstąpić od nałożenia kary umownej lub usunąć nałożoną już karę, pod warunkiem że Zleceniobiorca usprawiedliwi powód niezachowania 48-godzinnego, a w przypadku sieci Rossmann 72-godzinnego terminu zgłoszenia rezygnacji i potwierdzi to stosownym dokumentem. Przedstawienie wspomnianego dokumentu możliwe jest do 5 dni kalendarzowych od daty absencji w planowanym dniu świadczenia usługi.

Za niedochowanie terminu rezygnacji z wykonania zlecenia mogą grozić kary umowne.

Szczegóły znajdziesz w załączniku do umowy: „Zasady kary umownej z tytułu niezachowania terminu zgłaszania rezygnacji z grafiku”.

Dokładne informacje o karach znajdziesz w swojej umowie. Niemniej jednak, najczęstsza kara umowna to kara umowna z tytułu niezachowania 48-godzinnego lub 72-godzinnego terminu zgłaszania rezygnacji ze świadczenia usługi.

Szczegóły jej naliczania są określone w załączniku do umowy: „Zasady kary umownej z tytułu niezachowania terminu zgłaszania rezygnacji z grafiku”.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.