Symmetrical Job
ZAJĘCIA KOMORNICZE

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Należy niezwłocznie skontaktować się z organem egzekucyjnym, który dokonał zajęcia wierzytelności, wynagrodzenia, prawa majątkowego. Należy pamiętać, że Jobman Group jest jedynie wykonawcą postanowienia egzekucyjnego! Nie mamy wpływu na otrzymane zajęcie oraz zobligowani jesteśmy do jego realizacji. Nie mamy również wpływu na wysokość potrącenia. Jako pracodawca możemy jedynie poinformować dłużnika o wysokości zajęcia i sygnaturze akt, która zwykle jest przydatna w kontakcie z Kancelarią Komorniczą.

Wysokość zajęcia zostaje wskazana przez komornika sądowego lub organ egzekucyjny w piśmie. W większości przypadków użyty jest zwrot: Zajęciu podlega cała suma przypadająca dłużnikowi do wypłaty – oznacza to zajęcie 100% wynagrodzenia. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, w których organ egzekucyjny odgórnie ogranicza zajęcie do części (np. połowy) wynagrodzenia.

Należy pamiętać, że część wynagrodzenia, która ma zostać potrącona na poczet zajęcia w przypadku wierzytelności liczona jest od kwoty netto.

W przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło przepisy nie przewidują ograniczenia zajęcia wierzytelności tak, jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę (kwotą wolną od potrąceń jest minimalna krajowa brutto w danym roku). W związku z tym organ egzekucyjny w większości przypadków automatycznie zajmuje całość wynagrodzenia. Nie zmienia to faktu, że dłużnik ma prawo wnioskować do organu egzekucyjnegoo ograniczenie zajęcia do określonej kwoty lub części wynagrodzenia, argumentując wniosek swoją sytuacją materialną.

Od momentu otrzymania przez firmę pisma o zajęciu wierzytelności wszelkie niewypłacone wynagrodzenia w obrębie danego miesiąca przesyłane są zarówno do kancelarii komorniczych jak i do dłużnika do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający, niezależnie od ograniczenia zajęcia.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
wstecz
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.