Symmetrical Job
OKRESY PRACY (składanie deklaracji i oświadczeń)

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Odtąd pracownik tymczasowy może pracować u danego pracodawcy użytkownika (czyli np. w danej sieci handlowej, magazynie, hurtowni, zakładzie produkcyjnym) maksymalnie przez 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Nieważne, z jaką agencją pracy tymczasowej masz podpisaną umowę (z Jobman Group, czy też inną) - łączny okres pracy w danym zakładzie nie może przekroczyć 18 miesięcy (licząc od 1 czerwca 2017 r.).

W związku z powyższym, jako agencja pracy tymczasowej musimy wiedzieć, czy pracowałeś/aś w danym miejscu przez inną agencję, dlatego przed podpisaniem umowy wymagamy od Ciebie złożenia deklaracji. Musisz odpowiedzieć w niej na pytanie, czy po 1 czerwca 2017 r. pracowałeś/aś w danym zakładzie pracy na podstawie umowy z inną agencją. Pozwoli nam to liczyć Twoje okresy zatrudnienia. Jeżeli przekroczysz 18 miesięcy - dalsza praca w danym miejscu za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej nie będzie możliwa.

Deklaracje składane są na Koncie Pracownika w zakładce "Okresy Pracy" przed podpisaniem każdej nowej umowy. Jedna deklaracja dotyczy pracy u danego pracodawcy użytkownika, czyli np. w danej sieci handlowej, hurtowni, centrum logistycznym, zakładzie produkcyjnym itp). Jeżeli pracujesz w różnych miejscach i zawierasz kilka umów - do każdej musisz złożyć osobną deklarację.

W deklaracji odpowiadasz na pytanie, czy w okresie po 1 czerwca 2017 r. pracowałeś/aś w danym miejscu za pośrednictwem innej niż Jobman Group agencji pracy tymczasowej.

Jeżeli we wskazanym okresie pracowałeś/aś w danym zakładzie tylko na podstawie umowy zawartej z naszą agencją - wybierasz opcję "nie". Proces się kończy.

Jeżeli po 1 czerwca 2017 r. pracowałeś/aś w danym miejscu przez Jobman Group i w tym samym czasie miałeś/aś umowę z inną firmą - zaznacz opcję "tak" oraz odpowiedz na dodatkowe pytanie z kim zawarłeś/aś umowę na wykonywanie tej pracy.

W przypadku gdy była to umowa zawarta „z inną agencją pracy tymczasowej”, w kolejnym kroku podaj nazwę innej agencji pracy tymczasowej, wybierz okres umowy i dołącz skan lub zdjęcie zaświadczenia / świadectwa pracy, które otrzymałeś po zakończeniu umowy. Jeżeli nie masz żadnego dokumentu – pobierz przygotowane przez system oświadczenie. Wydrukuj je, podpisz, zrób skan lub zdjęcie dokumentu i dołącz do deklaracji. Oryginał zaś prześlij pocztą (lub dostarcz osobiście) na adres naszej centrali w Krakowie lub jednego z Biur Regionalnych.

Dodane przez Ciebie okresy będą weryfikowane przez Dział Kadr i Płac. Informację o przyjęciu lub odrzuceniu okresu otrzymasz za pośrednictwem Konta Pracownika. Jeśli okres zostanie odrzucony zostaniesz poproszony/a o ponowne złożenie deklaracji.

Pamiętaj, że prosimy Cię o dokumenty potwierdzające okresy pracy po 1 czerwca 2017 r., dotyczące pracy w danym miejscu przez inne agencje pracy tymczasowej. W deklaracji nie zamieszczaj żadnych dokumentów związanych ze współpracą z Jobman Group.

Jeżeli po 1 czerwca 2017 r. pracowałeś/aś w danym miejscu (np. w danej sieci handlowej) zarówno przez Jobman Group, jak również na podstawie umowy z inną agencją i agencja ta nie wystawiła Ci żadnego zaświadczenia potwierdzającego okres trwania umowy, przygotuj pisemne oświadczenie. Wszystkie informacje, które powinny się w nim zawrzeć, podpowie Ci nasz system. Następnie zrób zdjęcie lub skan podpisanego przez siebie dokumentu i dołącz go do deklaracji. Oryginał dostarcz osobiście lub pocztą na adres naszej centrali lub Biura Regionalnego.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
12 294 13 05,

napisz na adres
biuro@jobmangroup.pl

lub odwiedź naszą siedzibę
Kraków ul. Bociana 22A.
Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.